VitaImmun MikroFlorScanPLUS badanie składu flory bakteryjnej jelit, zonuliny, kalprotektyny, M2-PK

Badanie flory bakteryjnej jelit MikroFloraScanPLUS

Rozszerzony profil badania MikroFloraScan PLUS obejmuje dodatkową ocenę parametrów stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym (kalprotektyna, M2-PK+krew utajona w kale) oraz ocenę stanu bariery jelitowej (zonulina). Długotrwała dysbioza jelitowa prowadzi bowiem do rozwoju stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym oraz rozszczelnienia bariery jelitowej. Konsekwencją może być rozwój nadwrażliwości pokarmowych, prowadzących do dalszego pogarszania stanu zdrowia.

Badanie MikroFloraScan PLUS obejmuje oznaczenie następujących parametrów:

  • Wybrane bakterie wskaźnikowe
  • Grzyby drożdżopodobne z rodzaju Candida
  • Markery stanu zapalnego (kalprotektyna, M2–PK+ krew utajona w kale)
  • Ocena przesiąkliwości jelitowej (zonulina)

Wykonanie

Po przesłaniu pełnej dokumentacji dotyczącej konsultacji oraz uiszczeniu opłaty za badanie, wypełniam skierowanie i wysyłam na Twój adres oraz zamawiam dla Ciebie zestaw do pobrania materiału do badania składu flory jelitowej. Po pobraniu materiału musisz go wysłać z załączonym skierowaniem na adres laboratorium VitaImmun. Czas oczekiwania na wynik – ok 2,5-3 tygodni.